1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (138)

DEK Technologies

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Australia

 Rờ víu (53)

NashTech

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da NangOutsourcing1000+United Kingdom

 Rờ víu (91)

Shopee

Others, Ho Chi MinhProduct1000+Singapore

 Rờ víu (6)

Fossil Vietnam

District 4, Ho Chi MinhProduct151-300United States

 Rờ víu (5)

FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, OthersOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (272)

Zalo

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct501-1000Vietnam

 Rờ víu (14)

ansarada in partnership with PYCOGROUP

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500Australia

 Rờ víu (7)

Amaris

District 10, Ho Chi MinhProduct1000+Switzerland

 Rờ víu (28)

Fetch Technology Vietnam

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (5)

SystemEXE Việt Nam

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (7)

RIKKEISOFT

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (58)

Propzy Việt Nam

Phu Nhuan, Ho Chi Minh Product 51-150 United States

 Rờ víu (11)

MagRabbit

Ha Noi, Da Nang, OthersOutsourcing51-150United States

 Rờ víu (20)

Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (57)

OKXE

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct51-150Vietnam

 Rờ víu (2)

SmartOSC

Ha Noi, Ho Chi MinhOutsourcing501-1000Vietnam

 Rờ víu (18)

Absolute Software Corporation

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500Canada

 Rờ víu (8)