1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (396)

Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (506)

GoSell

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct51-150Canada

 Rờ víu (102)

Stepmedia Software

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct1-50Canada

 Rờ víu (102)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (945)

Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (76)

KMS Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (24)

MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi MinhProduct51-150Japan

 Rờ víu (54)

GFT Technologies Vietnam

Ho Chi Minh, Ha NoiOutsourcing51-150Germany

 Rờ víu (9)

KMS Technology

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha NoiOutsourcing1000+United States

 Rờ víu (105)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Vietnam

 Rờ víu (737)

NAVER VIETNAM

District 1, Ho Chi MinhProduct1000+Vietnam

 Rờ víu (6)

Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (131)

ITviec

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct1-50Japan

 Rờ víu (23)

ubitec

Ho Chi Minh, Da Nang, OthersProduct1-50Switzerland

 Rờ víu (165)

Orient Software Development Corp.

Ho Chi Minh, Da NangOutsourcing151-300Singapore

 Rờ víu (128)

Japana

Tan Phu, Ho Chi Minh Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (1)

FUJINET

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (53)

GeoComply (GeoTech Hub Vietnam)

District 1, Ho Chi MinhProduct51-150Canada

 Rờ víu (2)

Lampart

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (8)