1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (323)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (342)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (671)

MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi MinhProduct51-150Japan

 Rờ víu (52)

DFO Global Performance Commerce

District 1, Ho Chi MinhProduct301-500Canada

 Rờ víu (17)

CH Resource Vietnam

District 2, Ho Chi MinhProduct51-150Singapore

 Rờ víu (69)

Gameloft

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha NoiProduct301-500France

 Rờ víu (47)

ShopBack

District 11, Ho Chi MinhProduct301-500Singapore

 Rờ víu (17)

TPS Software

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Vietnam

 Rờ víu (21)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Vietnam

 Rờ víu (631)

FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, OthersOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (319)

ELCA

Binh Thanh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Switzerland

 Rờ víu (17)

Techcombank

Ha Noi, Ho Chi MinhProduct1000+Vietnam

 Rờ víu (5)

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

Ho Chi Minh, Da NangProduct301-500United States

 Rờ víu (14)

M_Service (MoMo)

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct501-1000Vietnam

 Rờ víu (15)

Zalo

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct501-1000Vietnam

 Rờ víu (13)

Innotech Vietnam Corporation

Ho Chi Minh, Ha Noi, OthersOutsourcing51-150Vietnam

 Rờ víu (123)

Pascalia Asia Vietnam

Ho Chi Minh, Da Nang, OthersProduct51-150Japan

 Rờ víu (9)

Rakus Vietnam Company

District 12, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (66)