1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

FLYNK

District 4, Ho Chi MinhProduct1-50Australia

 Rờ víu (6)

ansarada in partnership with PYCOGROUP

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500Australia

 Rờ víu (4)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (485)

Ninasoft

Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (7)

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (81)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (63)

TIKI CORPORATION

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct1000+Viet Nam

 Rờ víu (18)

IVS

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (42)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (125)

TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Viet Nam

 Rờ víu (101)

Techcom Advisors

District 1, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Viet Nam

 Rờ víu (1)

LogiGear Vietnam

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing301-500United States

 Rờ víu (13)

Titan Technology Corporation

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (14)

Kyanon Digital

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Singapore

 Rờ víu (17)

Lazada Tech Hub

District 1, Ho Chi Minh Product 300+ Germany

 Rờ víu (4)

ekino Vietnam

District 5, Ho Chi MinhOutsourcing51-150France

 Rờ víu (71)

Wizeline

District 10, Ho Chi MinhProduct151-300United States

 Rờ víu (10)

InnomizeTech

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (1)

Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (29)

SCC Vietnam

District 7, Ho Chi MinhOutsourcing51-150United Kingdom

 Rờ víu (1)