1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Titan Technology Corporation

Phu Nhuan, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (18)

Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Viet Nam

 Rờ víu (72)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (471)

Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (28)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (114)

CYBRiDGE ASIA

District 8, Ho Chi Minh Outsourcing 11-50 Japan

 Rờ víu (1)

Briswell Vietnam

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Japan

 Rờ víu (3)

EVIZI

Hai Chau, Da NangOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (1)

Robert Bosch Engineering And Business Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct301-500Germany

 Rờ víu (50)

TECH JDI

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (7)

Amaris

District 10, Ho Chi MinhProduct1000+Switzerland

 Rờ víu (25)

DEK Technologies

District 1, Ho Chi MinhProduct151-300Australia

 Rờ víu (47)

MTI TECHNOLOGY

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct51-150Japan

 Rờ víu (10)

PYCOGROUP

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Belgium

 Rờ víu (31)

AXON

District 4, Ho Chi MinhProduct301-500United States

 Rờ víu (31)

Simpson Strong-tie Vietnam

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct151-300United States

 Rờ víu (4)

KPMG Limited

District 1, Ho Chi MinhProduct301-500Viet Nam

 Rờ víu (19)

Cinnamon

Ha Noi Product 11-50 Japan

 Rờ víu (99)

Apitiny

Binh Thanh, Ho Chi MinhProduct1-50Viet Nam

 Rờ víu (6)

RIKKEISOFT

Nam Tu Liem, Ha NoiOutsourcing501-1000Viet Nam

 Rờ víu (56)