1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (203)

Home Credit Vietnam | PPF

District 2, Ho Chi MinhProduct1000+Czech Republic

 Rờ víu (14)

CH Resource Vietnam

District 2, Ho Chi MinhProduct51-150Singapore

 Rờ víu (4)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Vietnam

 Rờ víu (575)

Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (104)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (502)

Orient Software Development Corp.

Ho Chi Minh, Da NangOutsourcing151-300Singapore

 Rờ víu (105)

Vietmap

District 5, Ho Chi MinhProduct151-300Vietnam

 Rờ víu (2)

Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (64)

VINX VIETNAM

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Japan

 Rờ víu (1)

Saigon Technology Solutions

Ho Chi Minh, Da NangOutsourcing151-300Vietnam

 Rờ víu (16)

NashTech

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da NangOutsourcing1000+United Kingdom

 Rờ víu (115)

ubitec

Ho Chi Minh, Da Nang, OthersProduct1-50Switzerland

 Rờ víu (119)

FPT Telecom

Ho Chi MinhOutsourcing301-500Viet Nam

 Rờ víu (16)

Fincorp.

Binh Thanh, Ho Chi MinhProduct1-50Vietnam

 Rờ víu (3)

NAVER VIETNAM

District 1, Ho Chi MinhProduct1000+Vietnam

 Rờ víu (5)

Skynet Software

Dong Da, Ha Noi Product 1-10 Viet Nam

 Rờ víu (1)

Anduin Transactions

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (4)

Rakus Vietnam Company

District 12, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (64)

REVER

District 2, Ho Chi MinhProduct301-500Vietnam

 Rờ víu (1)