1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (418)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (380)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (840)

VPBank Securities

Hai Ba Trung, Ha NoiProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (1)

FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, OthersOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (325)

CH Resource Vietnam

District 2, Ho Chi MinhProduct51-150Singapore

 Rờ víu (79)

Ngân Hàng Á Châu | ACB

District 3, Ho Chi MinhProduct1000+Vietnam

 Rờ víu (8)

CarpTech

Ho Chi MinhOutsourcing51-150Vietnam

 Rờ víu (3)

Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (121)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Vietnam

 Rờ víu (652)

Tâm Sự Developer

InternetTroll 10000+Vietnam

 Rờ víu (70)

Sigma Solutions

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing1-50Poland

 Rờ víu (1)

KMS Technology

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha NoiOutsourcing1000+United States

 Rờ víu (94)

TPS Software

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Vietnam

 Rờ víu (22)

KMS Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (5)

TicketBox.vn

District 4, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (13)

ekino Vietnam

District 11, Ho Chi MinhOutsourcing151-300France

 Rờ víu (75)

TMA Solutions

Ho Chi Minh, OthersOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (139)