1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (196)

Orient Software Development Corp.

Ho Chi Minh, Da NangOutsourcing151-300Singapore

 Rờ víu (87)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (134)

FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, OthersOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (270)

NashTech

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da NangOutsourcing1000+United Kingdom

 Rờ víu (110)

Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (30)

Joblogic

District 1, Ho Chi MinhProduct51-150United Kingdom

 Rờ víu (1)

Fado.vn

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (1)

NAVER VIETNAM

District 1, Ho Chi MinhProduct1000+Vietnam

 Rờ víu (3)

NAL Solutions

Da Nang, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (10)

GrabTaxi

10, Ho Chi Minh Product 300+ Malaysia

 Rờ víu (25)

Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (56)

Shopee

Others, Ho Chi MinhProduct1000+Singapore

 Rờ víu (3)

Sea Group (formerly Garena)

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct1000+Singapore

 Rờ víu (1)

SANTO BLOCKCHAIN LABS, CORP

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct1-50Vietnam

 Rờ víu (2)

GARENA VN/ Sea Group

District 1, Ho Chi MinhProduct301-500Singapore

 Rờ víu (0)

VNG Corporation

Ha Noi, Ho Chi MinhProduct1000+Vietnam

 Rờ víu (57)

Zalo

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct501-1000Vietnam

 Rờ víu (11)