1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Vietnam

 Rờ víu (484)

Vmodev Hà Nội

Cau Giay, Ha NoiOutsourcing51-150Viet Nam

 Rờ víu (9)

FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, OthersOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (267)

Vietnam International Bank (VIB)

Ha Noi, Ho Chi MinhProduct1000+Vietnam

 Rờ víu (5)

GuardRails

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct1-50Singapore

 Rờ víu (1)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (79)

Fetch Technology Vietnam

District 9, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Viet Nam

 Rờ víu (4)

Star Global

Ho Chi Minh, OthersOutsourcing1-50United States

 Rờ víu (1)

LARION

District 12, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Vietnam

 Rờ víu (12)

AdStart Media Pte Ltd

District 2, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (1)

Giao Hàng Nhanh (GHN)

District 11, Ho Chi Minh Product 300+ Viet Nam

 Rờ víu (5)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (124)

NashTech

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da NangOutsourcing1000+United Kingdom

 Rờ víu (85)

Gemitek

HochiminhProduct100-150Vietnam

 Rờ víu (0)

VIVU TECHNOLOGIES., JSC

Ha Noi, Ho Chi MinhProduct1-50Vietnam

 Rờ víu (0)

ARMOR

District 3, Ho Chi MinhProduct1-50Vietnam

 Rờ víu (0)

FEEDFORCE VIETNAM

Thu Duc, Ho Chi MinhProduct1-50Japan

 Rờ víu (0)

Jackdaw Ventures

Other, Ho Chi MinhProduct1-50Singapore

 Rờ víu (0)

C2C Tech Hub

Binh Thanh, Ho Chi MinhProduct51-150Vietnam

 Rờ víu (0)