1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Vietnam

 Rờ víu (624)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (329)

Orient Software Development Corp.

Ho Chi Minh, Da NangOutsourcing151-300Singapore

 Rờ víu (120)

Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (293)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (593)

ubitec

Ho Chi Minh, Da Nang, OthersProduct1-50Switzerland

 Rờ víu (143)

Quantum Digital

District 3, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Singapore

 Rờ víu (4)

Tâm Sự Developer

InternetTroll 10000+Vietnam

 Rờ víu (64)

Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (76)

FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, OthersOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (315)

Zalo

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct501-1000Vietnam

 Rờ víu (12)

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd

Ho Chi Minh, Da NangProduct301-500United States

 Rờ víu (13)

MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi MinhProduct51-150Japan

 Rờ víu (48)

CH Resource Vietnam

District 2, Ho Chi MinhProduct51-150Singapore

 Rờ víu (64)

Innotech Vietnam Corporation

Ho Chi Minh, Ha Noi, OthersOutsourcing51-150Vietnam

 Rờ víu (125)

Orange Logic

District 1, Ho Chi MinhProduct1-50United States

 Rờ víu (17)

DXC Vietnam

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing1000+United States

 Rờ víu (6)

HOPEE Vietnam CO., LTD

District 12, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Vietnam

 Rờ víu (1)

CodLuck Technology

Cau Giay, Ha NoiProduct1-50Vietnam

 Rờ víu (1)

GMO-Z.com RUNSYSTEM

Ha Noi, Ho Chi Minh, Da NangOutsourcing501-1000Japan

 Rờ víu (38)