1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (367)

FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, OthersOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (323)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (773)

CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct301-500Korea, Republic of

 Rờ víu (2)

ALTEK Technology Company

Binh Thanh, Ho Chi MinhProduct1-50Vietnam

 Rờ víu (2)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (366)

Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (102)

Netcompany

Binh Thanh, Ho Chi MinhOutsourcing1000+Denmark

 Rờ víu (30)

TMA Solutions

Ho Chi Minh, OthersOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (135)

FUJINET

Tan Binh, Ho Chi Minh Outsourcing 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (43)

Mecury Studio & Technology

District 7, Ho Chi Minh Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (11)

Chailease

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct51-150Taiwan

 Rờ víu (1)

Innotech Vietnam Corporation

Ho Chi Minh, Ha Noi, OthersOutsourcing51-150Vietnam

 Rờ víu (127)

MONEY FORWARD VIỆT NAM

District 1, Ho Chi MinhProduct51-150Japan

 Rờ víu (54)

bravesoft Vietnam

District 10, Ho Chi MinhOutsourcing1-50Japan

 Rờ víu (21)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Vietnam

 Rờ víu (639)

ubitec

Ho Chi Minh, Da Nang, OthersProduct1-50Switzerland

 Rờ víu (162)

Renesas Design Vietnam

District 7, Ho Chi MinhProduct301-500Japan

 Rờ víu (22)

DEK Technologies

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Australia

 Rờ víu (55)

CH Resource Vietnam

District 2, Ho Chi MinhProduct51-150Singapore

 Rờ víu (75)