1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

{ Dev kiếm chỗ đứng và cứng chỗ đó! }

Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (655)

Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Japan

 Rờ víu (422)

GoSell

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct51-150Canada

 Rờ víu (260)

Stepmedia Software

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct1-50Canada

 Rờ víu (264)

Mediastep Software Inc.

Phu Nhuan, Ho Chi MinhProduct51-150Viet Nam

 Rờ víu (1099)

YouNet

District 11, Ho Chi MinhProduct301-500Vietnam

 Rờ víu (19)

Nexon Networks

District 10, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Korea, Republic of

 Rờ víu (4)

CO-WELL ASIA

Ha Noi, Da NangOutsourcing301-500Japan

 Rờ víu (31)

Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing51-150Japan

 Rờ víu (82)

NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi MinhOutsourcing151-300Germany

 Rờ víu (416)

Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB

District 1, Ho Chi MinhProduct1000+Vietnam

 Rờ víu (6)

Hitachi Vantara

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da NangOutsourcing501-1000United States

 Rờ víu (3)

Doctor Anywhere Việt Nam

Ho Chi Minh, Ha NoiProduct51-150Singapore

 Rờ víu (1)

PPCLINK

Ba Dinh, Ha NoiOutsourcing1-50Vietnam

 Rờ víu (2)

Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhOutsourcing301-500Vietnam

 Rờ víu (828)

Tâm Sự Developer

InternetTroll 10000+Vietnam

 Rờ víu (76)

Innotech Vietnam Corporation

Ho Chi Minh, Ha Noi, OthersOutsourcing51-150Vietnam

 Rờ víu (136)

FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, OthersOutsourcing1000+Vietnam

 Rờ víu (335)

Japana

Tan Phu, Ho Chi Minh Product 51-150 Viet Nam

 Rờ víu (4)

KMS Solutions

Tan Binh, Ho Chi MinhProduct51-150United States

 Rờ víu (43)