1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Absolute Software Corporation

Tan Binh, Ho Chi Minh
Product
301-500
23

Gởi rờ víu đồng nghĩa bạn đã chấp nhận cácĐiều khoản & Điều kiệncủa tamsudev.com

 • Anonymous  mạo danh  ( Hà Thị Hớn Tươi )  với tư cách là:
  Mức lương: Cạp đất   -  Đánh giá: Bánh bèo
  24/11/2021 16:13Link chia sẻ

  We're looking for talents to join us to get SIGN ON BONUS 🎉: 1. Frontend Developer 2. PHP Drupal/ Wordpress Dev 3. Devops Engineer 4. Java Developer 5. .NET Developer 6. Mobile (iOS/ Android/ Flutter) Dev 7. IT Comtor What we offer • Attractive salary & Sign-on Bonus if you confirm offer in November 2021 • Medical Healthcare Insurance to take care of you and your family • Chance to work in France, Singapore, Japan, Dubai • Develop your skills with English classes, Inner training and workshops to approach new technologies • Free lunch, free parking, coffee and tea • Working 5 days/ week, from Monday to Friday, off on Saturday and Sunday • 12 days holiday/year, take holiday on X’mas (25th Dec), take ½ off in birthday • Annual company trip, many exciting activities for team building (badminton, football, foosball) • 13th-month salary, upgrading salary 1 time/year or when you have excellence achievement #Referral bonus for everyone If you know any your friends who apply that position, please ask them to send the CV for us via <recruitment@sutrixsolutions.com> The introducer will be rewarded an attractive bonus upto 10.000.000VND We look forward to hearing from you soon. https://www.facebook.com/sutrixmedia/posts/4754346461293231

 • Anonymous  với tư cách là:
  Mức lương: Bèo   -  Đánh giá: Thường thôi
  20/02/2019 16:19Link chia sẻ

  PO vô đây ngon không các đồng râm. Range lương ra sao?

 • Anonymous  mạo danh  ( Ngọc Trinh )  với tư cách là:
  Mức lương: Bèo   -  Đánh giá: Tạm bợ
  24/05/2019 12:22Link chia sẻ

  bên này OT sấp mặt, anh em senior tránh xa

 • Anonymous  mạo danh  ( dev )  với tư cách là: pv
  Mức lương: Cao   -  Đánh giá: Thường thôi
  04/01/2018 12:12Link chia sẻ

  nghe đồn thằng "khó tránh" (khánh chó) bên aswig qua đây làm lead phỏng, ai confirm cái?

 • Anonymous  mạo danh  ( Xin review )  với tư cách là: Java developer
  Mức lương: Cao   -  Đánh giá: Thường thôi
  20/01/2019 08:35Link chia sẻ

  Phỏng vấn ở đây khó không các bác. Cho em xin review Phỏng vấn Java với

 • Anonymous  mạo danh  ( walker )  với tư cách là: sidewalk
  Mức lương: Ảo tưởng   -  Đánh giá: Bánh bèo
  04/01/2018 10:25Link chia sẻ

  Cho xin 500 ý kiến, Cho xin 500 ý kiến, Cho xin 500 ý kiến, Cho xin 500 ý kiến, Cho xin 500 ý kiến, Cho xin 500 ý kiến,,....

 • Anonymous  mạo danh  ( rờ )  với tư cách là: bèo
  Mức lương: Ảo tưởng   -  Đánh giá: Tạm bợ
  13/12/2018 17:29Link chia sẻ

  Pv toàn gặp thánh ảo tưởng. toàn thích nâng bi sợ as. Vào làm kiếm cơm thì dc. méo bền

 • Anonymous  mạo danh  ( Nhập tên dù là fake )  với tư cách là: Chỗ mô mà đứng
  Mức lương: Ngon   -  Đánh giá: Ngon vãi
  07/11/2017 15:02Link chia sẻ

  Chưa vô được, nhưng thèm vô quá. Không liên quan, site này bị lỗi, submit không được thì xóa hết data, mắc công gõ lại, vãi!