1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
39
  • Anonymous  mạo danh  ( thần dân alx )  với tư cách là: chuyên viên cấp cao
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mấy bạn rảnh ghê làm không lo làm còn lên đây nói xấu công ty. ALX có được ngày hôm nay là nhờ những con người tài năng và gắn bó lâu dài. Nhiều bạn còn chẳng biết PM cũ là ai mà cũng lên đây ý kiến. Lo làm tốt việc của mình đi rồi sẽ dc PM, M.. mến để đến kì review còn được lên lương chứ thái độ như các bạn tôi nghĩ chẳng được lên lương đâu. Mà cho hỏi mấy bạn muốn nghỉ sao không nghỉ đi mà lên đây nói làm chi vậy? Hay là không chỗ nào nhận với mức offer tốt hơn công ty?