1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
628
  • Anonymous  mạo danh  ( fake )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    cty như lờ, benefit bèo bọt. Lương thuộc hàng thấp so với thị trường. Không có career path rõ ràng, một mình có thể phải làm nhiều công việc. Quá nhiều xì căng đồ xảy ra liên tục.