1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
39
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    sau những người phải ra đi thì người ở lại thay thế quyền hành là bị soi mói, bị ghét nhất. Nhưng cao tay hơn cả là những người đã đưa vật thế thân lên, để phải đứng mũi chịu sào. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. quyền lực được tập trung vô 1 chỗ. Nhưng người bị ghét nhất ko phải là mình. mà là cấp dưới của mình.