1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
39
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    tôi đề nghị các bạn không lên đây comment lung tung, gây ảnh hưởng tới uy tín và danh tiếng của công ty. Có thể do những người ngoài công ty hoặc do những người đã nghĩ việc, viết cho đã cái miệng của họ, nhưng chính các bạn sẽ là người bị ảnh hưởng trực tiếp.