1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
110
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty này cảm giác không cần người tài, lúc nộp CV thì nói chờ duyệt CV, từ lúc nộp CV đến lúc gọi hỏi là gần 1 tháng, giờ ngành IT cạnh tranh, chắc lãnh đạo công ty nghĩ cơ hội là công ty trao cho các bạn, trong khoảng thời gian đó mình có đi pv một công ty khác và được offer cao hơn, cảm thấy may mắn.