1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
393
  • Anonymous  mạo danh  ( good )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lương ổn so với mặt bằng chung, công việc thì tùy team, team nào làm labo thì không bị OT nhiều (hiếm khi OT). Phù hợp người muốn gắn bó lâu dài. - 1 năm đánh giá 2 lần, mỗi lần tăng 40-200$