1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
804
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Vào đó làm winform, thích hợp cho người già, muốn nhàn rỗi, công nghệ cũ xì, technical bèo nhèo, tăng lương thấp, thử việc mà không đủ tháng là nghỉ không lương