1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Allexceed Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
804
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Ở đây công việc ít, làm nhàn, khá nhiều thời gian rãnh để làm cái bên ngoài. Sếp cũng dễ tính, không quản lý task chi li. Chỉ cần xong việc là về. Có thể vô sớm vô trễ thoải mái