1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu AXON

District 4, Ho Chi Minh
Product
301-500
143
  • Anonymous  mạo danh  ( Lang thang )  với tư cách là: Chưa đứng
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Thấy toàn là review pv dev, có ai chia sẽ kinh nghiệm pv QC không mọi người, cả automation và manual, performance nếu có. Ai đang làm QC thì chia sẽ mỗi trương và công việc với ạ