1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu AXON

District 4, Ho Chi Minh
Product
301-500
143
  • Anonymous  với tư cách là: culi
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty đéo mẹ gì phỏng vấn 2 vòng mà vòng cuối 4 thằng hiếp từ sáng tới trưa. Tính thêm thằng vòng đầu nữa là 5 thằng, tổng thời gian bỏ ra phỏng vấn cho tụi nó tầm 1 ngày mà đéo có cái feedback gì từ team cũng như HR. Bonus là tụi này đa số từ Fossil (Misfit) qua nên tụi nó prefer nhau hơn external nhé :)