1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu BAN VIEN Co., LTD

Ho Chi Minh, Others
Outsourcing
151-300
21

Gởi rờ víu đồng nghĩa bạn đã chấp nhận cácĐiều khoản & Điều kiệncủa tamsudev.com

 • Anonymous  mạo danh  ( Kon meo )  với tư cách là: Đứng chỗ mô kệ tui
  Mức lương: Ngon   -  Đánh giá: Bánh bèo
  20/01/2023 16:55Link chia sẻ

  12Y, bao nhiêu tâm huyết build lên 1 công ty hay là build ra cái sọt rác cho đời, sọt rác đạo đức hay là sọt rác process ! Công nhận vịt nam, nhiều công ty ngon, xếp thì ngoài tiền ra thì chẳng biết cức chi. Nuôi mấy thằng quản lí như mấy con chó săn, đụng đâu sửa đó ! Ko biết hắn tự hào gì với sọt rác mà hắn tạo ra ?

 • Anonymous  mạo danh  ( Dev )  với tư cách là: Mới zô mấy bữa
  Mức lương: Bèo   -  Đánh giá: Tạm bợ
  07/03/2022 11:44Link chia sẻ

  Công ty nhiều người giỏi, giỏi kiểu chẳng ra méo gì chém trên trời trên đất rồi OT ON xuyên đêm để phủ lấp sự ngu dốt của mình.

 • Anonymous  mạo danh  ( hehe )  với tư cách là: người ngoài
  Mức lương: Ảo tưởng   -  Đánh giá: Tạm bợ
  10/07/2022 20:40Link chia sẻ

  Bên chi nhánh ĐN có ông thần gì đó về tổ chức workshop bên UTE xàm lz vcl :))))))) mẹ hỏi khởi nghiệp với start-up giống nhau hay khác nhau

 • Anonymous  mạo danh  ( Josh )  với tư cách là: CSO
  Mức lương: Ảo tưởng   -  Đánh giá: Ngon vãi
  21/08/2019 11:42Link chia sẻ

  This company is really perfect. Let join with us so that I can be rich quickly.

 • Anonymous  mạo danh  ( Vien )  với tư cách là: Ceo
  Mức lương: Ảo tưởng   -  Đánh giá: Tạm bợ
  14/04/2019 11:47Link chia sẻ

  Tao tuyen tui bay roi ban cho cong ty khac de an chenh lech day thi sao, tui bay ko lam duoc thi nghi chu kien co me gi.

 • Anonymous  mạo danh  ( pv dạo )  với tư cách là: QC
  Mức lương: Ảo tưởng   -  Đánh giá: Tạm bợ
  07/03/2019 00:10Link chia sẻ

  sao thấy đăng trên Vietnamworks cho vị trí QC đến 1k-1k5 lận ta. Hơi ảo nhỉ!! mọi người ai interview r bơi vào nào! kaka

 • Anonymous  mạo danh  ( Con mu quan ly vua lun vua xau )  với tư cách là: Má mì
  Mức lương: Ảo tưởng   -  Đánh giá: Ngon vãi
  05/09/2018 21:15Link chia sẻ

  Con nào chửi chị vừa lùn vừa xấu t trù ỉa chảy 8 tháng ko cầm.

 • Anonymous  mạo danh  ( mộng cầm )  với tư cách là: nhân viên
  Mức lương: Cạp đất   -  Đánh giá: Bánh bèo
  17/03/2018 17:43Link chia sẻ

  Đầy là công ty việt nam cùi nhất tôi từng làm, Con mụ quản lý vừa lùn vừa xấu, tham lam, như trên núi mới xuống, Một đám leader ngu vãi chưỡng, nhân viên mới chẳng xem ra gì, hèn chi tuyển hoài không thấy ai dám vào làm. tởm