1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Beeketing

Dong Da, Ha Noi
Product
11-50
36
  • Anonymous  mạo danh  ( bot )  với tư cách là: FE
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Vừa đi interview 2 tuần trc vài bên, có 2 offer thì chốt kèo với Bee, tuần sau mới join nhưng đến pv và có thằng đệ làm rồi thì thấy ngon nghẻ mà, lương kinh đấy chứ