1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu CH Resource Vietnam

District 2, Ho Chi Minh
Product
51-150
11
  • Anonymous  mạo danh  ( Recruiter )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lúc mới vào hr manager là chị My Katie hứa hẹn thưởng, thêm lương khi tuyển dụng thành công. Đến ngày trả lương thưởng thì không trả, nuốt luôn. Mình raise lên CEO thì bị chị ép nghỉ việc, tức mà ko làm được gì. Sau này mới biết không phải mỗi mình mình bị