1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu CH Resource Vietnam

District 2, Ho Chi Minh
Product
51-150
261
  • Anonymous  mạo danh  ( Người em pha chế )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    现在我有冰激淋 我很喜欢冰激淋 但是《速度与激情9》比冰激淋…… Chị tôi đi rồi công ty lại trở thành nơi đáng làm việc. Bing Chling..