1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu CH Resource Vietnam

District 2, Ho Chi Minh
Product
51-150
261
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev )  với tư cách là: Engineering
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Trả lương đến giữa tháng 12, thưởng tháng 13, đền bù 1 tháng, công ty tốt nên bắt mọi người hop 1 -1 trước 15/12, tiền chùa lấy của .... trả lương, tốt quớ tốt quớ