1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu CH Resource Vietnam

District 2, Ho Chi Minh
Product
51-150
261
  • Anonymous  mạo danh  ( IT )  với tư cách là: Help desk
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty này bá dơ từ thằng giám đôc bên Sing đến nhân viên, thích qua viêt nam chịch nhân viên, mọi thứ để gái Tuyền, gái Binh quản lý giùm, xem camera có ghi âm mỗi ngày, đọc mấy đoạn chat trên slack của mấy con này dẹo trai kinh tởm