1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu CH Resource Vietnam

District 2, Ho Chi Minh
Product
51-150
261
  • Anonymous  mạo danh  ( Tạt ngang )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    PM, User Ops Manager, Compliance Manager không biết cách quản lý, thích chơi theo phe, nghe mấy đứa nịnh bợ, cực kỳ nhỏ nhen. Ae cần cẩn thận tại vì tụi này thích nhất là đổ lỗi cho người khác còn mình hưởng công cao