1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Tâm sự dev - Điều khoản sử dụng!

tamsudev.com là website hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả những người dùng muốn chia sẻ về kinh nghiệm, trải nghiệm và đánh giá quá trình làm việc tại công ty. Tất cả những chia sẻ đều sẽ được xem là suy nghĩ cá nhân và website sẽ không chịu trách nhiêm trên những đánh giá/chia sẻ mang tính chất phá hoại, không đúng sự thật, mạo danh dù trực tiếp hay gián tiếp, cố tình hay vô ý. Website sẽ không có trách nhiệm quản lý nội dung được đăng tải bởi người dùng.

tamsudev.com tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do không thực hiện, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi hoặc do quay tay, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.