1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Cinnamon

Ha Noi
Product
11-50
236
  • Anonymous  mạo danh  ( Tommy )  với tư cách là: Rì sọt
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mang tiếng startup ây ai công nghệ mà không có cái sp nào ra hồn. Cty giờ toàn lũ chăm chăm ăn bám qua ngày mang danh rì sợt quá tụi bây. Có thằng M gì đó cả đời chắc không làm được cái dự án nào, không thấy xuất hiện bao giờ mà vẫn to mồm t đang làm rì sợt. Đúng kiểu ăn bám sống qua ngày mà không biết nhục. Mấy đứa như thằng này t chỉ mong nghỉ bớt để cty còn vực lại được.