1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Cinnamon

Ha Noi
Product
11-50
236
  • Anonymous  mạo danh  ( cứt trâu )  với tư cách là: síp to
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    HR đang spam tin rác qua mấy công ty khác để kéo box của Cinnamon xuống Bộ công ty có biến hay sắp lên sàng hay sao mà sao mà sợ dân tình đàm tíu bây