1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu CMC Global

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh, Others
Outsourcing
151-300
122
  • Anonymous  mạo danh  ( akai )  với tư cách là: global
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đã làm hơn 1 năm từ lúc fresher java, lúc mới hoc xong thì chia vào khối Dự trữ (Global có bên dự trữ nguồn lực RRC và các DU sản xuất) làm nửa năm mấy app nội bộ chán quá ae đi vài ng mà đi là đền tiền đào tạo 3tr7 1 tháng làm 12 tháng thiếu tháng nào thì nhân tiền. Sau vào được các DU thì chỉ có DU3 là ngon có ông Tony ít nhất còn bid được dự án ngon về. Làm nhàn tùy dự án công nghệ cũ, đa số là Java. Nói chung hợp với ae nào mới ra trường vào đây 1 năm cũng tạm được, người nhiều kinh nghiệm thì ông nào kém thì nên vào vì tiền