1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu CMC Global

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh, Others
Outsourcing
151-300
131
  • Anonymous  mạo danh  ( dev )  với tư cách là: culi
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    OT sấp mặt trên tinh thần tự nguyện :( Tiền OT hầu hết là ko có. Hầu hết anh em đều trẻ nên cũng dễ hòa đồng, mỗi tội không học hỏi đc gì.