1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu CMC Global

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh, Others
Outsourcing
151-300
122
  • Anonymous  mạo danh  ( Con Nghiện = Đờ Á Địch )  với tư cách là: Cư Dân The Den
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Tố cáo đây là tổ chức tu tập tâm linh không đăng ký với chính quyền! Tố cáo đây là tổ chức thuê mướn thầy tu không có đăng ký với giáo hội! Đả đảo tổ chức thờ cúng không hợp pháp!