1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu CMC Global

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh, Others
Outsourcing
151-300
122
  • Anonymous  mạo danh  ( méo biết role gì )  với tư cách là: đếch biết
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đã nghỉ việc nhưng viết 1 chút review chân thành 1, các đơn vị chấp nhận nuôi người để pv dự án và đa phần cmc hoạt động theo hình thức headcount là chính còn project base rất ít, nhất là samsung pv thì khó vl nhưng xong vào lại ngồi chơi ( cũng tuỳ dự án ) 2, bạn ở lâu thì bạn có value còn bạn mới thì đéo có, thí thử dụ mặc dù bạn có cái lý đúng của bạn nhưng có 1 thằng technical leader của đơn vị và nó ở đó lâu hơn bạn thì tất nhiên bạn từ vị trí đúng thành vị trí lại đéo đúng rồi và bạn sẽ đéo có cơ hội để giải thích dù bạn đúng vl. 3, cơ hội hên xui nhưng khi pv vào cmc cũng nhiều trường hợp khó vl, mình đôi khi cũng đi pv ứng viên mà thấy nhiều ông hỏi tới tấp mà đéo biết các ông ấy có biết câu trả lời hay không.