1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu CMC Global

Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh, Others
Outsourcing
151-300
122
  • Anonymous  mạo danh  ( noname )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Người phỏng vấn rất nice, đánh giá đúng sai câu trả lời của ứng viên sau từng câu hỏi kèm theo câu trả lời chính xác. Đúng là người pv có tâm. Rất đáng để trải nghiệm.