1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu CODE88 COMPANY LIMITED

Tan Binh, Ho Chi Minh
Product
51-150
23
  • Anonymous  mạo danh  ( interview )  với tư cách là: interview
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    ông phỏng vấn thấy ghét mặt thì kênh kiệu khinh thường ứng viên. hỏi những câu hỏi tào lao... công ty làm về cá độ nên k thich hợp mới mấy ban thích test web hay app