FAQ [fak]

 1. Mục đích của website
  Chúng tôi làm vì hoà bình thế giới.

 2. Thông tin cá nhân có bị website thu thập và bán cho bên thứ 3 không?
  Không.

 3. Nói khơi khơi vậy ai mà tin?
  Hứa là quyền của chúng tôi. Tin là quyền của các bạn.

 4. Nói vậy chứ đâu có ai rảnh mà làm không công.
  Chúng tôi có tiền, sao phải xoắn.

 5. Một số bài bình luận mang tính công kích, có thể yêu cầu xoá không?
  Có thể, bạn cứ yêu cầu. Nếu chúng tôi thấy ngứa mắt, bài đó sẽ bị xoá.

 6. Bài như thế nào thì gọi là "ngứa mắt"?
  Là những bài mà chúng tôi phải dùng V-Rhoto khi đọc chúng.

 7. Làm thế nào để yêu cầu xoá bài?
  Vui lòng gửi yêu cầu đến email hrcongtychungtoimuonxoanhungbailamchungtoibucboixinvuilonggiupdo@tamsudev.com

 8. Vì sao địa chỉ email lại dài quá vậy?
  Khiêm tốn mà nói, cái gì của chúng tôi cũng dài.

 9. Xin hỏi website sử dụng công nghệ gì?
  Ở server side, chúng tôi dùng điện.