1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Others
Outsourcing
1000+
1109
  • Anonymous  mạo danh  ( Lương dev )  với tư cách là: Dev2 cày thuê task dev3
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    mức lương max deal đc theo rank dev1 là 8 dev2 là 11 dev3 là 17 dev4 là 23.5 dev5 là 30 dev6 là 35 Mình vào fsoft được 2 năm, dev2, đang làm task dev3, với cơ chế của fsoft thì có thể xin lên dev3 hay là không?