1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Others
Outsourcing
1000+
1032
  • Anonymous  mạo danh  ( duongnn4 )  với tư cách là: Vin
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lương thì thấp. Làm việc như trâu như chó. Từ năm này sang năm khác sếp chỉ hứa xuông. OT hết dự án này đến dự án khác, dùng xong bỏ.