1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Others
Outsourcing
1000+
1087
  • Anonymous  mạo danh  ( FHN.annh3 )  với tư cách là: hola
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    con mụ lãnh đạo mới của fsoft tên chu thị thanh hà nhỉ. Từ hồi lên đến giờ bầy đủ trò cắt giảm, dịch cũng lấy cớ cắt tiền nghỉ mát, trong khi dự án không bị ảnh huởng, size thì tăng gần gấp đôi. Phụ nữ suy cho cùng vẫn là phụ nữ thôi, về có mấy tháng chẳng đuợc tích sự gì phá sạch những thứ ông Hoàng Nam Tiến xây lên