1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Others
Outsourcing
1000+
1109
  • Anonymous  mạo danh  ( Địt mẹ tụi bây )  với tư cách là: Chỗ ni
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Có cái chính sách mới ra về C 5% qq gì đó. Cho tao hỏi 1 câu: tụi bây ra để cắt giảm nhân viên bù vào việc tiễn nhân sự quá ngu ngục của tụi bây. Nhất là khâu tuyển fresher hả. Vẽ màu cho cố. Vô đứa fresher nào nghe mấy loz mentor nó sạo lồn nó đánh cao thì lương cao. Còn k thường đi đêm nghe mentor sạo loz thì lương thấp. Với cho hỏi tính bậc lương kiểu gì á. Đụ mẹ làm lòi cax ra xong tới kì review cho 1tr hả