1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Others
Outsourcing
1000+
1109
  • Anonymous  mạo danh  ( Địt mẹ tụi bây )  với tư cách là: Lồn què
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Tao hỏi 1 xíu. Ngoài cái nhà F lỏ này. Chỗ khác có vận hành kiểu đặc sản delay sau đó dí và OT sml khi gần release k ta. 2 là ai list tao 1 số chỗ ngu ngục như ở đây xem: người cũ làm được thì trả lương như cax, xong đổ người mới vào tào lao nhưng lương hơn người cũ. Xong bắt người cũ gánh. Giỏi thì nó chạy. Gà chút ở lại tích exp thì phải gánh 2 task trong khi lương thấp hơn lũ báo thủ mà nó phải gánh