1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FPT Software

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Others
Outsourcing
1000+
1109
  • Anonymous  mạo danh  ( kuder )  với tư cách là: người yêu cũ
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    fpt là công ty công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam ở về quy mô và doanh thu. Rất nhiều công ty phần mềm ở Việt Nam không vượt quá mốc 700 nhân viên. Nó giống như một lời nguyền rằng hễ công ty nào vượt quá mốc này thì công ty sẽ tan vỡ. FPT là một ngoại lệ. Tôi nghĩ rằng thành tựu có được do mô hình độc đáo của FPT software so với các công ty outsource khác của Việt Nam. Do đó, đứng với tư cách là công dân Việt Nam. Tôi luôn ủng hộ FPT phát triển. Với tư cách là một cựu FSofter, tôi mong muốn công ty phát triển hơn nữa. Tính bầy đàn, toxic mạnh yếu khác nhau tùy vào BUL, bạn may mắn thì vào được BU tốt, xui thì vô BU xấu. Nhưng bêu rếu nhau để thõa mãn cái con của mình thì tôi không đồng ý. Nước chảy chỗ trũng cũng đồng nghĩa với việc nơi nào đãi ngộ tốt hơn thì mình đi. Coder bán chất xám, chứ không bán thân. Nếu bạn là người tinh hoa thì cải tạo nơi mình đang sống, còn lại thì thôi. Trách công ty là bãi cứt thì bạn cũng thuộc hạng ruồi.