1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FPT Telecom

Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
34
  • Anonymous  mạo danh  ( xyz )  với tư cách là: dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Không biết thằng âm binh nào vào phỏng vấn kiểu kênh kênh cái mặt, xem ứng viên éo ra gì. Phỏng vấn ngồi dưới ần sảnh chẳng có mẹ gì là cần tuyển. Tại lịch sự thôi chứ không chửi cho. Làm mất công lên tới quận 7 xa xôi. mọe.