1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FPT Telecom

Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
34
  • Anonymous  mạo danh  ( ao lang )  với tư cách là: culi
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Làm team qc, team vui vẻ chỉ tận tình. Gặp thêm ngay ông anh tên V làm php làm thì siêng, toàn làm đêm nhưng kết quả k có, chuyên tạo bug cho team :)). Cuối cùng bị síp mắng nên a ta bèn quay lại nói xấu team...