1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Fram

Ho Chi Minh, Da Nang
Outsourcing
51-150
89
  • Anonymous  mạo danh  ( Ông tám coder )  với tư cách là: Phòng giám đốc
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Nghe đồn từ những thành phần cộm cán là founders công ty này lúc đầu làm nông dân, nên đặt tên cty là farm (giống FPT lúc đầu làm về food vậy). Mà lúc đăng ký sao ghi lộn thành fram. Do muốn tỏ vẻ nguy hiểm nên giữ luôn và hoạt động đến giờ.