1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Fram

Ho Chi Minh, Da Nang
Outsourcing
51-150
89
  • Anonymous  mạo danh  ( Culi )  với tư cách là: Culi
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Quy trình phỏng vấn không chuyên nghiệp. Phỏng vấn xong không thấy trả lời kết quả, phải đợi ứng viên hỏi trực tiếp mới trả lời kết quả, xong nói review kỹ, cân nhắc các thứ .... Đi pv gặp bảo vệ thì đéo cho gửi xe trong hầm, làm phải kiếm chỗ gửi xe thấy mẹ luôn.