1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FUJINET

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
157
  • Anonymous  mạo danh  ( L )  với tư cách là: cựu nhân viên
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Nộp cv phỏng vấn 1 đằng, vào hỏi 1 nẻo, training 1 nẻo nữa, vào chính thức lại 1 nẻo khác :v - Ghi thông tin tuyển dụng như nào ngta apply như nấy, vậy mà quăng qua cho làm cái winform vb.net, treo đầu dê bán thịt chó thiệt