1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FUJINET

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
157
  • Anonymous  mạo danh  ( Nô Lệ Fujinet )  với tư cách là: Vô danh
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Một câu ngắn gọn sau khi trải nghiệm ở đây đáng để mọi người cân nhắc vào: Thực chắc đang làm nô lệ cho tụi nó chứ không phải kỹ sư code. Lương thì bèo nhèo không có việc trong dự án làm thì kiếm cớ trừ lương nhân viên mới vào. Bug xảy ra thì đỗ tội hết cho thằng code trong khi còn mấy khâu nữa mới đến khách. Công việc thì nhiều khâu phải phụ trách không được nghỉ khi hết việc. Mấy tuần liền không được code chỉ test r chụp file excel. Mấy anh cấp trên nhiều anh dễ thương nhưng nhiều anh cũng thích thể hiển vãi.