1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FUJINET

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
157
  • Anonymous  mạo danh  ( nhất nhất )  với tư cách là: Vô Danh
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Chỉ có thể nói với ý định vào công ty để trải nghiệm thì cũng không nên rất mất thời gian chả được gì. Nghỉ lồn gì vào cũng nữa năm rồi mà train đủ thứ công nghệ cùi bắp đổi dự án liên tục hành như con chó rách. Chưa kể việc chuyển chỗ nữa khá mất thời gian. Người ta làm gì thì kệ mẹ người ta đi cứ qua ngó ngó rồi phán như đúng rồi. PL như cc