1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu FUJINET

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
157
  • Anonymous  mạo danh  ( KKKKKKK )  với tư cách là: New bie
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mấy anh muốn đuổi em thì nói thẳng ra cứ ngày nào vô cũng ngồi trơ mặt không ai thèm ngó, hỏi có việc không thì không thèm trả lời, task thì không có bắt ngồi một đống từ sáng đến chiều chán bỏ mẹ. Không lẽ ngày nào cũng về sớm hoài rồi tự nhiên chuyển em qua dự án này không thấy làm gì