1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu GFT Technologies Vietnam

Ho Chi Minh, Ha Noi
Outsourcing
51-150
34
  • Anonymous  mạo danh  ( Fake senior )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty mới layoff thêm vài chục người mặc dù mới tháng trước mới tuyển thêm hơn 10 người Mất dạy vô cùng biết là hết t6 sẽ layof thì 3 tháng gân đây đừng tuyển người mới làm chi Anh em nên né gấp