1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Innotech Vietnam Corporation

Ho Chi Minh, Ha Noi, Others
Outsourcing
51-150
382
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev bị Nhàn ép lương )  với tư cách là: Quèn
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mẹ Nhàn dường như là người vô dụng, ai hơn lương bà ấy là ghim. Thế Linh lợn thế nào vẫn tin bà già. Linh lợn tởm thì không phải nói. Chịch con huyền rồi mụ nhàn. Hai bà làm nhân sự bằng mặt mà không bằng lòng thế mà vẫn làm. Tởm.