1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Innotech Vietnam Corporation

Ho Chi Minh, Ha Noi, Others
Outsourcing
51-150
382
  • Anonymous  mạo danh  ( Lương văn lậu )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    bà Nhàn lương 36 triệu, lúc ứng viên deal lương ai mà đòi lương cao hơn bà ấy là bà ấy ghim, ghét và tìm mọi lý do để từ chối ứng viên