1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Innotech Vietnam Corporation

Ho Chi Minh, Ha Noi, Others
Outsourcing
51-150
382
  • Anonymous  mạo danh  ( Lương lậu )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đại ca đã ra đi nhanh như một cơn gió, cây cột chống trời cho tụi tao và cho chú linh không còn nữa. Bầy ong vỡ tổ rồi đua nhau mà đòi tăng lương với lậu, chứ làm con cặt gì rứa. https://infocongty.com/company/innotech-vietnam-corporation?page=2 Congty này thằng Vũ phòng vấn tốt chia sẻ kinh nghiệm thật lòng ko lắc léo. congty này người pv tốt nhất mà mình gặp. Nhưng vô làm thấy nó cũng hơi tào lao chút. cho nó 5 sao