1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Inspectorio

District 2, Ho Chi Minh
Product
51-150
164
  • Anonymous  mạo danh  ( nhân viên quèn )  với tư cách là: thảo điền
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cty trước đây có chính sách tuyển người sai lầm, toàn người mắc tiền, skill cỏ mà toàn vị trí to nên gây mất đoàn kết, tạo ra một ổ chính trị, làm màu. Giờ đây cty tối ưu chi phí, những thanh niên làm màu version đời đầu đã bị ép nghỉ. Tình hình có chút khó khăn