1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Inspectorio

District 2, Ho Chi Minh
Product
51-150
164
  • Anonymous  mạo danh  ( Các lốt )  với tư cách là: be here for me, be here for Inspectorio
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mới layoff thêm hơn 20 bạn, thủ đoạn rất đê hèn. Hoãn tuyển dụng rồi nhưng anh em nào còn trong công ty thì hãy đoàn kết nhau lại. Công ty không-chưa-và sẽ không bao giờ đứng về phía các bạn. Chúc các bạn bị lừa, đe dọa bởi bộ đôi D&D vui vẻ!