1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu IVS

Ho Chi Minh, Ha Noi
Outsourcing
301-500
110
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    công ty có nhiều thằng xạo lồn làm leader và Manager. Bọn này chỉ ngồi chỉ chỏ quản lý thì yếu kém tối ngày bợ cặc cho sếp Đúng là chơi dơ tụi mày số một tụi dev tao k dám nhận là số 2